Čtenářský deník - rozsáhlý deník

Autoři   Díla  
a
b
c
č
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
ř
s
š
t
u
v
w
z
  a
b
c
č
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
ř
s
š
t
u
v
z
 
     
Biblické příběhy
Biblické příběhy vyprávějí o kultuře a náboženství starých národů. Starý zákon patří k nejstarším knihám. O tom, že biblické příběhy Starého i Nového zákona patří vedle antických mýtů k nejpevnějším a nejhlubším kořenům evropské literatury, kultury a civilizace, nemůže být jistě pochyb. Jejich znalost patří nepsporně k základům vščeobecného - tedy nikoli pouze náboženského vzdělání - byblické výjevy se staly inspirací pro bezpočet výtvarných, hudebních a literárních děl. Biblická úsloví a přirovnání pronikly i do běžného života a řadu z nich používáme takřka dodnes. A pokud jde o Ivana Olbrachta, tomu je místo mezi klasiky moderní české literatury nikdo neupíral ani v dobách nedávno minulých. První příběh vypráví o stvoření světa a člověka, Adama a jemu bůh vyňal žebro a stvořil z něho ženu, Evu. Ti pak spolu žili v ráji dokud jim ďábel (had) nepodstrčil jablko, které jim Bůh zakázal jíst (Jablko poznání). Další biblické příběhy vyprávějí např.: O Noemově arše, O Samsonovi a Dalile atd… V jednotlivých příbězích je hluboká moudrost, která platí až do dnes. Jsou dobře vystiženy lidské charakteristické vlastnosti.

     
 
Info